Kvam og Sellanrå Skolekorps
KVAM OG SELLANRÅ SKOLEKORPS
 • Forside    • Nyheter    • Info om aktiviteter    • Arkiv    • Om korpset    • Styret/Komiteer    • Korpsturer    • Historikk     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 587 386

 

 


Politiattest

Krav om politiattest i Kvam og Sellanrå skolekorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. oktober 2009.

I Kvam og Sellanrå skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med styreoppnevnte ansvarlige for ordningen i korpset:

Agnes Mjåseth
Mob. 99714456
E-post: agnesmj@online.no

eller hennes stedfortreder:
Kari Eidhammer
Mob: 92080519
E-post: kari.eidhammer@helsenr.no

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest skjer på følgende måte:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Agnes Mjåseth sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Agnes Mjåseth.

Kvam og Sellanrå skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Kvam og Sellanrå skolekorps

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på www.musikkorps.no/politiattest


   
 

 

 

Kvam og Sellanrå skolekorps, Postboks 476, 6401 Molde. E-post: post@kvamsellanraa.no