Dugnad/ foreldreinnsats kreves, men hvor mye egentlig?

Lite, sammenlignet med andre aktiviteter!
Ikke alle foreldre trenger gjøre alt, men hvis alle kan bidra litt, så blir det veldig bra!
Vi har i mange år hatt en tradisjon for å være et "salgsfritt" korps,  og legger ikke opp til salg av produkter og lotterier ut over den årlige korpsbasaren. Vi prioriterer andre inntektsbringende aktiviteter. Det aller viktigste foreldrebidraget er interessen og engasjementet  for korpsets musikanter og aktiviteter. 

Korpsvakt

2 foreldre blir satt opp til korpsvakt hver torsdag, ca. to- til tre ganger per år.
Arbeidsoppgaver:
Sette ut stoler til musikantene
Sette opp notestativ
Koke kaffe og blande saft til pausen
Ta gjerne med noe enkelt å bite i, og sette fram til pausen
Bidra med kopiering av noter o.l.
Rydde vekk stolene og plassere på lageret
Rydde vekk etter pausebevertning
Moppe over gulvet i gymsalen

Det er alltid sosialt og hyggelig å ha korpsvakt, det er ikke uvanlig at flere foreldre "henger" igjen under øvinger. Når man har verdens beste korps, betyr det verdens beste foreldregruppe også!

Arrangementer

Hvert år gjennomfører vi følgende faste aktiviteter der vi spør foreldre om å bidra:
Giroaksjon - hver musikant får utdelt en rode hvor det skal legges girobrev i postkassene
Korpsbasar - én søndag i november med tilhørende loddsalg i forkant

I tillegg pleier vi å ha en tur for musikantene i etterkant av skoleslutt, en øvingshelg, og et "inspirasjonsseminar" eller workshop med innleid inspirasjon.

Søk
Driftes av Styreportalen AS