Litt historie

Det hele startet i 1964!
De historiske fakta som denne oversikten er bygget på, er hentet fra korpsets protokoller, årsmeldinger, tidligere jubileumsberetninger og en særoppgave om korpset skrevet av Terje Engås.
Korpsets historie de første 25 årene ble skrevet av Kari Angvik og utgitt som jubileumshefte i 1989.
Arild Erlien sammenfattet og skrev til 40-årsjubileet våren 2004 korpsets historie for de neste 15 årene.
Fra og med våren 2004 er oversikten oppdatert fortløpende av sittende leder i korpset.1964
Korpset ble stiftet 26. mai 1964 og fikk navnet Kvam Barnekorps, men notekurs startet allerede 21. januar 1964. Det konstituerende stiftingsmøtet var innkalt av Musikkutvalget i Kvam krets vel. Andre organisasjoner som sto bak var Kvam mødreklubb og Lærerrådet ved Kvam skole. Oppstartskostnadene var kr. 23.000 til instrument og notestativ. Dirigentkostnader var kr 25/kveld a 2 timer.
Rådmannen ga garanti for kr 10.000, men mente det var et hasardiøst foretakende å stifte så stor gjeld. I tillegg var det samla inn kr 17.000 til instrumenter og kr 10.000 til uniformer. Styret mente kommunen burde være takknemlig for det initiativ foreldrene hadde vist for å få dette positive tiltaket i havn.
Fra starten var det 38 medlemmer og besetningen besto av bare messinginstrumenter (brass). Julaften 1964, i Molde Kirke, hadde korpset sin første off. opptreden. Den første korpsturen gikk til Bjørnsund, med oppmarsj og konsert på programmet.
Her kan du se et bilde fra korpsets første julekonsert i 1964, i en post på Facebook.
Her kan du se den gamle nettsiden vår.

1965
Dette året deltok korpset for første gang i 17. mai-toget, iført blå båtluer, blå blazerjakker og hvite skjorter m/blå sløyfer.
På 17. mai fikk korpset overrakt en tamburmajorstav, som var tegnet av korpsleder Karl Angvik og laget av Reidulf Bjordal og Karl Angvik.

1966
17. mai innviet korpset sin nye særpregede uniformer, som var tegnet spesielt for korpset av Karl Angvik. Uniformene til hele korpset kostet kr. 9.205,--, disse pengene inkl. et tilskudd på kr. 4.000,-- fra Kvam Mødreklubb, var innsamlet av en finanskomite.
I pinsa hadde korpset besøk av Grorud Skoles Guttemusikkorps fra Oslo.

1967
Denne sommeren var korpset ute på sin første langtur/turne, en gjenvisitt til Grorud Skoles Guttemusikkorps i Oslo.
Korpset spilt også for flere turistskip som anløp Molde denne sommeren.

1968
Korpset forandret navn fra Kvam Barnekorps til Kvam Skolekorps, og blir innmeldt i Norges Musikkorps Forbund. I løpet av våren holdt korpset konserter bl.a. på Tornes, Steinshamn og på Finnøya.
I pinsa gikk turen til Trondheim. Korpset deltok på sitt første stevne, som ble holdt i Molde med 8 deltakende korps.

1969
Korpsets banner (fane) tegnet av Karl Angvik og brodert av Petra Aarø, ble overrakt til korpset på 5-årsfesten 15. mai 1969. Korpset deltok på skolekorpsstevne i Kristiansund N i pinsehelga. Korpsturen gikk til Aalborg i Danmark.

1970
Korpset var medarrangør for årets skolekorpsstevne i Molde. Diskusjon om korpset skulle utvide brassbesetningen med treblåsere.

1971
Korpset deltok på landsdelsstevne i Stavanger, på stevnet deltok det 148 korps, ca. 7.300 musikere.
Besetningen i korpset ble utvidet med 3 klarinetter. Korpset deltok også denne sommeren i spillinga for turistbåtene, alene eller i ”turistbåtkorpset”, sammensatt av byens korps.

1972
I tillegg til det tradisjonelle 17.-mai programmet, var korpset engasjert til spilleoppdrag på Otrøya om ettermiddagen. Deltok på kretsstevnet i Ålesund, korpsets dirigent Carl Johansen var en av fellesdirigentene.
Øvelsesmulighetene forbedres stort, korpset får benytte gymsalen ved Kvam Skole i tillegg til klasserommene.

1973
Korpset hadde noen spesielle spilleoppdrag dette året, bl.a. ved det nye Molde Sjukeheim og ved avdukingen av statuen over Nini Roll Anker.
Dette året var korpset gjestekorps ved Sunnmøre Hornmusikklagsstevne i Ulsteinvik. Deltok på skolekorpsstevne i Molde, arrangert av Kviltorp Skolemusikkorps.

1974
Korpset feirer 10-årsjubileum. Spilleoppdrag ved nasjonalt hopprenn i Skarbakken, MRF’s nye ferge ”Veøy”, avduking av skulptur v/Molde Sjukeheim. Korpstur til trøndelagsfylkene, bl.a. gjester i Steinkjer hos Egge Skolekorps og deltakelse på ”Ørlandsdagene” sammen med Ørland Skolemusikk.
Korpsmedlemmer deltok i ”turistbåtkorpset”.

1975
Gjenvisitt av Ørland Skolemusikk, div. felles spilleoppdrag bl.a. på 1. divisjonskampen i fotball mellom Molde-Fredrikstad. Korpset deltok på kretsens skolekorpsstevne på Aukra. Korpstur til Eikesdal m/konsert og ”non-stop” underholdning i gymsalen på Eikesdal Skole.

1976
Korpsets dirigent gjennom 12 år, Carl Johansen, fylte 50 år i august. Korpset gratulerte med en grytidlig overraskende morgenkonsert.
Konserter i løpet av sesongen på Fanghol og Aukra. Årets høydepunkt var korpsturen til interskandinavisk ungdomsmusikkstevne i Skövde i Sverige, med 27 delt. korps.

1977
Carl Johansen, korpsets dirigent, ble tildelt Norges Musikkorps Forbund’s ”Hederstegn for dirigenter”, en utmerkelse som henger meget høyt.
Byens tre skolekorps arrangerte skolekorpsstevne i slutten av mai, men værgudene var ikke helt på arrangørenes side. Det deltok ca. 1000 musikere.
I juni var korpset Vang kommunes gjester på et skolekorpsstevne på Vang på Hedemarken med 40 delt. korps.

1978
Reise- og konsertvirksomheten var variert dette året, bl.a konsert sammen med sangkoret ”Øyklang” på Averøya, med innslag av korpsets eget ”Jazz-sambandet”.
Korpset deltok på Romsdal Hornmusikklagsstevne på Harøya. De tre skolekorpsa i byen arrangerte igjen skolekorpsfestival med 31 korps og 1.200 musikere.

1979
Korpset feirer 15-årsjubileum. Tidl. korpsmedlem Terje Engås skriver en detaljert og historisk verdifull særoppgave om Kvam Skolekorps gjennom 15 år. Korpsets dirigent gjennom nesten 15 år, Carl Johansen, takket for seg og Øystein Dalene overtok taktstokken ved sesongstart.
Carl Johansen ble utnevnt til korpsets første æresmedlem under jubileumsmiddagen. Korpset deltok på ”Korpsenes dag” og Molde Janitsjar’s 50-årsjubileum.
Kombinert ferietur og korpstur til Tønsberg avsluttet sesongen.

1980
Korpset deltok på kretsstevet på Hustad. De tre bykorpsa arrangerte nok en gang skolekorpsfestival, med 26 delt. korps og ca. 1.500 musikere.
Sesongen ble avsluttet med en tur til Innvik.

1981
Besøk av Charlottenlund Skoles musikkorps fra Trondheim. Medarr. kretsstevne i Molde for skolekorps.
Sesongen ble avsluttet med en tur til Danmark, Sverige og Tyskland.

1982
Korpsets dirigent Øystein Dalene måtte slutte i januar, og Trude Mellum overtok ut sesongen 81/82. Korpset deltok på skolekorpsfestivalen på Sunndalsøra. Rolf Sørensen overtok dirigentstokken ved sesongstart høsten 1982.

1983
Deltok på oppmarsj ved Romsdal Hornmusikklags jubileum 7. mai 1983. Årets korpstur gikk til Trondheim og gjenvisitt til Charlottenlund Skoles musikkorps.

1984
Korpset feiret 20-årsjubileum med besøk av buekorpset ”Fjeldets Bataljon” fra Bergen. Markerte jubileet bl.a. med arrangement på Rådhusplassen med Langmyra, Kviltorp og gjestene fra Bergen. Sesongen ble avsluttet med en jubileumstur til Vest-Tyskland.
Korpset forandret navn til Kvam og Sellanrå Skolekorps, fordi korpset rekrutterer medlemmer fra begge skolekretsene.

1985
Medlemstallet er for første gang kommet over 70 (76), det største medlemstallet i de første 25 årene.
Et populært innslag i 17.-mai programmet var at Molde kommune spanderte frokost på Alexandra Hotell.
Sesongen ble avsluttet med deltakelse på en musikkfestival for skolekorps i Ålesund.

1986
I samarbeid med Langmyra og Kviltorp arrangerte vi Moldefestivalen for skolekorps. Det deltok 42 korps og ca. 2.500 musikere. Korpsturen gikk dette året til Moldes vennskapsby Borås i Sverige. Dirigent Rolf Sørensen takker for seg og overlater taktstokken til Erling Sagdahl.

1987
Deltok i Korpscupen og tok 1. plass i 2. divisjon janitsjar.
Årets store begivenhet var korpsturen til London og England, cruise med ”Braemar”, konsert i Hyde Park og korpsets dixieband som debuterte på Themsen.
Dirigent Erling Sagdahl flyttet fra byen og Arnfinn Dalhaug overtok fra sesongstart 1987.

1988
I løpet av sesongen har det vært arrangert flere seminar, bl.a. på Botterlia Leirsted og Hoemsbu.
Korpset kom på overraskende gratulasjonsbesøk til korpsets første korpsleder Karl Angvik på 75-årsdagen.
Korpsturen gikk til Kragerø og en stor korpsfestival.

1989
Korpset feirer sitt 25 årsjubileum. På jubileumsfesten ble korpsets andre æresmedlem Karl Angvik utnevnt. I februar var vi med i Korpscupen for skolekorps i Møre og Romsdal, vi deltok i 2. divisjon janitsjar og oppnådde 3. plass med 89,5 poeng.
Jubileumsturen i 1989 gikk til Moldes uoffisielle vennskapsby Elmshorn i Vest-Tyskland.

1990
Byens 3 skolekorps og Molde Korpsforum får i gang Stiftelsen Molde Korpsskole som har som oppgave å ansette en felles dirigent/instruktør på heltid.
Seminar på Botterlia i mars og november. Planlagt korpsfestival i juni i Molde avlyses p.g.a. få påmeldte, men det avvikles storbandseminar med Ytre Suløen.
Leiv Skeidsvoll overtar som dirigent fra høsten 1990.

1991
Deltok på korpscup i Fosnavåg i februar med en 5. plass i klassen 2. divisjon janitsjar.
Årets korpstur går til Hamar Janitsjarfestival i juni. Weekend-samling på Botterlia i april. Seminar i Eidsvåg i november ble avsluttet med konsert på Eidsvåg ungdomsskole.
Det ble i løpet av året dannet et storband innad i korpset.

1992
Deltar på korpscup på Åndalsnes med hederlig 4. plass i 2. divisjon. I mars og september seminar på Philipshaugen i Øksendal.
Korpstur gikk til musikkfestival i Bø i Telemark i juni.

1993
Spiller på Kunstforeningens Minneutstilling for Karl Angvik i januar. Korpstur i juni til Hamar. På rådhusplassen i desember spiller korpset på fakkelstafett for OL
Korpset tar i august i bruk øvingslokale og eget korpsrom ved nye Kvam skole, og korpsets eiendeler flyttes fra gammelskolen. Spilte ved innvielsen av Kvam nye skole.
Dirigent Leif Skeidsvoll er fra 1. august kommunalt ansatt, og ikke lenger i Molde Korpsskole som ble opprettet i 1990.

1994
Kinokonserten i april var korpsets 30-års jubileumskonsert, med de andre skolekorpsene i byen som gjester. Jubileumsoppmarsj gjennom byen og konsert på Rådhusplassen i mai, og jubileumsmiddag for korpsmedlemmer på tur. Jubileumskorpstur gikk til international musikkfestival i Gøteborg. Kom på 2. plass på korpscup på Averøy i november.

1995
Korpset spilte inn kassett for å være med i kvalifiseringa til NM, men var ett poeng ifra for å kunne delta. Korpsturen gikk til Sandefjord, der vi ble nummer to i paradekonkurransen.
Årsmøtet i juni vedtar vedtektsendring om at meldingsåret skal følge kalenderåret med årsmøte innen utgangen av februar.

1996
Korpsturen går til Skjetnefestivalen i Trondheim. Som året før holdes det i september seminar på leirstedet ”Visthus” i Vistdal.
Er teknisk arrangør av korpscup i november sammen med byens to andre skolekorps. I konkurransen ble vårt korps nummer 2 i 2. divisjon janitsjar.
Fra høsten 1996 kjøper korpset tjenester ved Musikkskolen. Staben ved skolen dekker instruksjon på alle instrumenter.

1997
Oppmarsj i sentrum i juni sammen med besøkende korps Stårheim skulekorps. Korpsturen gikk til Gøteborg. Seminar på Kvam skole i februar og på ”Visthus” i september. Deltakelse på GD-cup på Otta i oktober.

1998
Spilling i sentrum i juni i forbindelse med sangerstevne. Korpsturen gikk til Gjøvik. Høstseminar i okt på Sunndal ungdomsskole. Deltakelse på korpscup i Ålesund i nov.

1999
Meget vellykket korpstur gikk i juni til Peterbouough i England. På GD-cup på Otta i oktober kom korpset på 1. plass i 1. divisjon janitsjar.
I årsmeldinga skrives det at 1999 et veldig godt korpsår med sjelden god besetning og gode musikalske resultater.

2000
Vårslepp i mai for korpsene i byen med oppmarsj gjennom byens gater og samspill i Reknesparken.
Korpsturen går til deltakelse på NM i Janitsjar for skolekorps i Bergen i juni, og oppnådde 3. plass med 92 poeng, som var to poeng etter vinneren.
2000 ble et korpsår i generasjonsskiftets tegn ved at flere musikere som har vært med lenge, sluttet. Leiv Skeidsvoll slutter etter 10 år som dirigent. Lars Kristian Jakobsen overtar i august som dirigent.
Dagsseminar i Midsund i september og på ”Visthus” i oktober. Deltar på korpscup i Ålesund i november, fikk 7. plass av 13 deltakende korps.

2001
Rådhuskonsert i februar. Korpsturen gikk til Danmark – samarbeid med musikkskole i København, og spilling på stranda for flere tusen tilhørere og ved butikksenter.
CD-cup på Otta der korpset kom på 6. plass av 12 deltakende korps i divisjonen.

2002
Historiens korteste ”korpstur” som avslunting på et meget trivelig og vellykket korpsår holdes som avslutningskonsert på Rådhustrappa i juni, da planlagt tur til Danmark avlyses p.g.a. få påmeldte. Spilling på 1. mai arrangement i Molde.
Korpsmedlemmer deltok i mai på et musikalsk opplegg sammen med sør-afrikanske ungdommer i forbindelse med nordisk ministermøte i Molde. Seminar i september på Riksfjord skole, Aukra.
Korpscup i Ålesund i november, der vi kom på 5. plass blant ni korps i 2. divisjon janitsjar.

2003
Vårt korps er arrangør av ”Korpsenes vårtoner” (tidligere kinokonserten). Dette er første gang byens skolekorps samles i byens nye storstue, Bjørnsonhuset.
Seminar i januar og september på Riksfjord skole, Aukra. I april to hurtigrutespillinger ved anløp av gamle og nye Midnatsol. I juni oppmarsj i sentrum og konsert på Rådhusplassen sammen med besøkende Berg og Singsaker skolekorps fra Trondheim. Korpsturen i juni gikk til skolekorpsfestivalen på Bornholm.

2004
Jubileumsår med 57 musikere i hovedkorpset. Seminar i januar og september på Aukra. Spilte på Fotball-forbundets landsting i Molde i mars.
40-års jubileumskonsert ble holdt i Bjørnsonhuset 18. april. Felles jubileumsmarkering med oppmarsj i Storgata og arrangement på Romsdalsmuseet på 75-årsdagen til Molde Janitsjar 27. mai. De to korpsene spilte sammen med gjestene jazzgruppa Kvast, Jazzlogen som fylte 10 år, Ytre Suløens Jass-ensemble og Tricia Bouttè.
Jubileums-korpstur med 51 deltakere gikk til Nederland 18. - 24. juni.
Spilte i oktober på musikalaften i Bjørnsonhuset da Molde Kulturskole fylte 35 år, og spilte på Sellanrå skole sitt 40-års jubileumsarrangement i nov. Deltakelse på korpscup i Ålesund i nov.

2005
Seminar i januar på Aukra med filminnspilling av det ”indre korpsliv”. Korpsfilm utgitt på DVD. Åpen Øving og samspill med Molde Janitsjar på Kvam i januar.
Konsert med storslagen symfonisk janitsjarbesetning i Bjørnsonhuset 11. april, spilt av musikere fra Kvam og Sellanrå Skolekorps og Molde Janitsjar i felleskorps.
Spilte ved Molde Kulturskoles markering av unions-oppløsningen 7. juni i Bjørnsonhuset.
Årets korpstur gikk med Hurtigruta fra Ålesund til Molde i juni, med spilling på kaia i Ålesund og ombord.
Felles høstseminar i Kristiansund med Kviltorp og Nordbyen skolekorps. Konsertaften med filmmusikk i Bjørnsonhuset 30 oktober - storkorps med over 80 musikere sammen med Kviltorp og Nordbyen skolekorps

2006
Spilte på KrF sin kulturkveld i Bjørnsonhuset 3. mars - avtakking av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik som politiker gjennom 35 år
Kvam og Sellanrå skolekorps arrangerte ”Korpsenes Vårtoner” i Bjørnsonhuset 19. mars.
Spilling på 1. mai arrangement i Molde.
Deltok på Molde korpsfestival 3.-4. juni med 20 korps og 670 musikere. Arr. Kviltorp og Nordbyen skolekoorps.
Årets korpstur gikk til Tjekkia 23. 28. juni.
Lars Kristian Jakobsen slutter etter 6 år som dirigent. Jens Kristian Mordal overtar i august som dirigent.
Seminar i september på Riksfjord skole, Aukra. Korpset spilte på musikk-kafe på Kvam skole i oktober og korpsbasar i november.

2007
Fellesøvinger med Langmyra skolemusikkorps i januar og februar. Spilte på skolekorpskonsert i Bjørnsonhuset i mars , og 1. mai arrangement i Molde.
Arrangerte Blues Brothers Show i Kulturhuset 27. april, der også aspirantene deltok med egne innslag.
Årets korpstur 21.-24. juni gikk til NM for skolekorps i Sandefjord sammen med Langmyra skolemusikkorps. Felleskorpset med 41 musikere oppnådde en sterk 4. plass i 3. divisjon blant 15 deltakende korps.
14.-17. september var korpset vertskap for over 40 musikere fra skolekorps og storband ved kulturskolen i Liberec med musikalsk og sosial kontakt, og korpsverksted/samspill i Kulturhuset.
I september korpsseminar på Harøya. Spilte under åpningen av Speidermessa i Molde 1. november.
Kvam og Sellanrå skolekorps, Langmyra skolemusikkorps og Molde Brass Band holdt 15. november åpen konsert i gymsalen på Kvam skole.

2008
Spilte på skolekorpskonsert i Bjørnsonhuset i mars, og 1. mai arrangement i Molde.
Korpset kjøper våren 2008 nye uniformer til en kostnad på 218.000 kroner og ble første gang tatt i bruk 17. mai.
Ved moderniseringen og full utskifting av de gamle uniformene fra 1966 er korpsets tradisjonelle fremto-ning og identitet videreført ved at en har beholdt ho-vedfargen i grått/beige sammen med elementer i sølv og rød farge.
Beatles-musikk som tema på øvelsene. Holdt Beatles-konsert med korps, band og vokalister i Kulturhuset 1. juni, der også aspirantene deltok med innslag.
Korpstur til England 23.-30. juni, med spilling i stor karnevalsparade i Southport, og besøk bl.a. i Beatles-museum i Liverpool og Old Trafford i Manchester.
Samspillprosjekt for byens tre skolekorps i oktober. De eldste spilte i ungdomskorps og de yngste i barnekorps på Musikkrådets konsertdugnad i Domkirka 9. november.
Seminar på Sunndalsøra i september. Hentekonsert på Kvam skole i oktober, spilte på korpsbasar, juletoner på Skrenten og Kirkebakken, og spilte for 35. året på rad for nordgående Hurtigrute i Molde lille juleaften.

2009
Arrangør av skolekorpskonsert i Bjørnsonhuset i mars, og spilte på 1. mai arrangement i Molde.
Korpstur til Sjetne-festivalen i Trondheim 12.-14. juni
Løvenes Konge-forestilling i Kulturhuset 18. juni med Karin Sjetne fra Kulturskolen som forteller.
Spilte ved åpning av ny riksveg og tunneller ved Haukabøen 20. juni.
Løvenes Konge-forestillinger i gymsalen på Kvam 16. okt. for over 400 skoleelever fra 1.–5.-klassene ved Kvam skole og Sellanrå skole.
Spilte på korpsbasar, juletoner på Skrenten og Kirke-bakken, og nordgående Hurtigrute i Molde lille juleaften.

2010
Kvam og Sellanrå skolekorps og Åndalsnes og Isfjorden skolekorps samlet til øvingshelg i Bud 13. og 14. februar med felles musikalske og sosiale aktiviteter.
Spilte på skolekorpskonsert i Bjørnsonhuset i mars, og 1. mai arrangement i Molde.
Korpstur til Dublin i Irland 18.-23. juni.
Øvingshelg på Sylte skole i Fræna 25. og 26. sept.
120 musikere fra Kvam og Sellanrå, Langmyra og Kviltorp og Nordbyen spilte i Kulturhuset 14. okt. til uformell feiring av Langmyra skolemusikkorps sin 45-års bursdag.
Spilte på korpsbasar, juletoner på Glomstua og Kirkebakken, og nordgående Hurtigrute i Molde lille juleaften.

2011
Korpset hadde øvingshelg og konsert på Kulturhuset i februar, og temaet var 1980-tallet. Korpset spilte på Vårtoner, 1. og 17.mai, og korpsturen gikk til Ålesund Musikkfestival 10.-12.juni. Hele 13 av korpsets 15 andreårsaspiranter var med. En gruppe musikanter spilte også på markeringa av Frigjøringsdagen 8.mai 1945 med minnestund i Reknesparken. Det var øvingshelg på Sylte og Malme skole i september. Det ble spilt juletoner på Glomstua og Kirkebakken Omsorgssentre, og nordgående Hurtigrute på lille julaften. 2.-årsaspirantene var invitert til korpsøvelsene og julespillingen sammen med hovedkorpset i desember. 

2012
Korpset spilte på Røde Kors sin juletrefest i januar og på 1. og 17.mai. Årets korpstur gikk til Tallin 20.-25.juni, og juniorene ble invitert med. Prosjekt Blås i Skolen ble gjennomført for 2.klassinger på Sellanrå Skole og ble avsluttet med konsert 29.mars. Korpset vårt arrangerte Vårtoner i Bjørnsonhuset. Langmyra Skolemusikkorps og Kvam og Sellanrå skolekorps delte musikerne i to blandingskorps etter nyttår. Barnekorpset øvde på Langmyra skole hver mandag, mens ungdomskorpset var på Kvam skole hver torsdag. Øvingshelg på Julsundet Skole i november, og ellers så spilte korpset på konsertdugnad på Plassen, korpsbasaren, på omsorgssentre og på Hurtigruta før jul. 

2013
Korpset var svært aktive dette året. De spilte på Røde Kors sin juletrefest i januar, Vårtoner 3.mars og på 1. og 17.mai. 2.mars var det Nordvestmesterskap på Skodje, og Kvam og Sellanrå fikk 1.plass og ble premiert for beste fremføring av norsk stykke, «Molde Canticle». Siste øvingskveld før påske dro korpset på bowling. 4.juni spilte korpset på Kulturskolens sommerkonsert, og årets korpstur gikk til Åndalsnes på korpsstevne 7.-9.juni. 10.juni spilte korpset på åpning av Tarzanjungel på Kvam Skole. I september var det øvingshelg på Kvam Skole, og spilling på premiereforestilling til «Dr. Proktors Prompepulver» på Teatret Vårt. Videre var det felleskonsert med alle korpsa og spilling på Kvam Skole sin 20. bursdag i oktober. Frem mot jul var det spilling på konsertdugnad, basar, foreldrekveld, omsorgssenter og Hurtigruta.

2014
Kvam og Sellanrå er 50 år!  Dette ble bl.a. markert med jubileumskonsert i Bjørnsonhuset søndag 25. mai. med musikere i hovedkorpset, aspiranter/juniorer og gjestemusikere. Annen spilling dette året var på Røde kors juletrefest, Vårtoner, 1. og 17. mai, opptreden på P4, Speidermessa, Riksteatrets 200-års grunnlovsforestilling, basar, konsertdugnad, foreldrekveld/adventsstund, julegrantenning på Skrenten, omsorgssentre og Hurtigruta. Korpsturen i jubileumsåret gikk til Sardinia 21.-27.6. Det ble laget et flott jubileumshefte. Kulturskolen i samarbeid med korpsene tok initiativ til- og startet opp rytmekorps som et tilbud til 2.klassinger i SFO tida, dette var ukentlig fra oktober. 

2015 
Oppstart av rytmekorps i 2014 viste resultater og korpset fikk 14 nye aspiranter. Korpset spilte på Røde kors juletrefest, Vårtoner, 1. og 17. mai, , basar, konsertdugnad, foreldrekveld, julegrantenning på Skrenten, omsorgssentre og Hurtigruta. Korpsturen i år gikk til Trondheim og Artispæll 4.-6.juni.

2016
Korpset spilte på Røde Kors sin juletrefest i januar, Vårtoner i mars og på 1. og 17.mai. I april var det Nordvestmesterskap på Skodje, og Kvam og Sellanrå fikk 1.plass og ble kåret med beste fremføring av norsk stykke, «Molde Canticle». Korpsturen gikk til Blokhus i Danmark 22.-27.juni. På høsten var det øvingslørdag på Sylte skole, basar og et samarbeidsprosjekt med The Brazz Brothers og Molde Janitsjar med konsert i Bjørnsonhuset. Førjulsspilling på impulskonsert, julegrantenning på Skrenten, omsorgssentre og Hurtigruta.

2017
I april ble «Korps på rød løper» arrangert i Bjørnsonhuset sammen med de andre bykorpsa. Aspiranter og juniorer deltok også, temaet var filmmusikk og det var vellykket! Korpsturen dette året gikk til Åndalsnes Korpsfestival 16.-18. juni, og juniorer var invitert med. I tillegg til tradisjonell spilling på 1. og 17.mai spilte korpset på konsertdugnad, basar, impulskonsert, julegrantenning på Skrenten og på Hurtigruta på lille julaften.

2018
Første halvår var det spilling på Vårtoner, 1. og 17.mai. Det ble også arrangert to impulskonserter i løpet av året. I år gikk korpsturen til England og badebyen Brighton 23.-27. juni. Et av høydepunktene var dagstur og sightseeing til London. I anledning Musikkorpsenes år arrangerte NMF Flashmob i flere norske byer, deriblant Molde, 15. september. Korpset spilte også på åpningen av nybygget til Sellanrå skole 18.september. På høsten var det øvingshelg på Molde Folkehøgskole og felleskonsert med Molde Brassband. Før jul spilte korpset tradisjonen tro på konsertdugnad, impulskonsert, basar, julegrantenning, omsorgssentre og på hurtigruta lille julaften.

2019
Kvam og Sellanrå arrangerte Vårtoner i Bjørnsonhuset 10. mars. Etter spilling på 1. og 17.mai, gikk turen til Trondheim og Sjetnefestivalen Artispæll 31.5-2.6. 18.juli, under jazzfestivalen, kom Erna Solberg til Molde By. I den forbindelse spilte musikanter fra Kvam og Sellanrå og fra Langmyra sammen på den nye sjøfronten. Høstens øvingshelg var på nye Julsundet Skole. Det var stor suksess! I november var det duket for konsertdugnad og korpsbasar. Korpset spilte på julegrantenning både på Rådhusplassen og på Skrenten. Omsorgssentrene Kirkebakken og Glomstua og Hurtigruta fikk også i år gleden av korpsets julemusikk. Det var 46. og siste gang korpset spilte på Julebåten siden oppstarten i 1974.

2020
Korona-året. Året startet med impulskonsert i januar. I februar hadde vi en sosial kveld med spill, lek og kveldsmat, i tillegg til at korpset spilte på Kvam Skole sitt karneval i regi av FAU. Dette året arrangerte korpset en tegnekonkurranse hvor alle elevene i kulturskolen kunne delta. Vinnertegningen ble trykket på t-skjorter til korpsets medlemmer og til alle som deltar på rytmekorps. Øvingshelg, Vårtoner,1. mai og konsertdugnad ble avlyst pga. Covid 19. Det ble også en periode hvor korpset ikke fikk møtes for å øve sammen i mars/april. Dirigent Jens Kristian arrangerte noen korpstreff på zoom med Kahoot. Korpset spilte utenfor Aandahls 30.april. Det ble en annerledes 17.mai. Pga. restriksjoner ble det ikke tog, og det var ikke lov til å marsjere og spille samtidig. Det ble i stedet et digitalt opplegg hvor korpsspilling, taler og kransenedleggelser ble streamet på rbnett. Korpset spilte utenfor Molde Sjukehus og Glomstua Omsorgssenter i et forferdelig ruskevær. Korpsturen til Tyskland ble avlyst pga. Covid, så turen gikk i stedet til den nyåpnede klatreparken i Tusten med påfølgende pizza. I oktober var det øvingslørdag på Molde Kulturskole. Det ble ingen tradisjonell basar men i stedet arrangerte vi en digital basarkonsert, med trekning av gevinster etter loddsalg, som vi streamet live fra kulturskolen. Det ble en vellykket produksjon, og Molde Juniorkorps spilte også. Korpset spilte utenfor omsorgssentrene før jul, men for første gang siden 1974 ble det ikke spilling på Hurtigruta på lille julaften.

2021
Dette året ble også annerledes pga. pandemi. Øvingshelg, Vårtoner og 1. mai ble avlyst. Det var også en periode i januar hvor korpset ikke fikk møtes for å øve sammen. 8.april spilte korpset inn forestillingen Løvenes Konge på video. En ny, lærerik og morsom opplevelse! Det ble igjen en annerledes og digital 17.mai, men med strålende vær. Korpset marsjerte og spilte i nærområdet etter spilling på Sjukehuset, Kongebjørka og Glomstua. En varm junikveld ble det pop-up spilling sammen med de andre korpsa i byen. Korpsturen ble en meget innholdsrik dagstur til Åndalsnes med gondoltur, pizza, spilling og lag-aktiviteter på Tindesenteret. På høsten hadde vi workshop med Blåsemafian, en tilnærmet normal korpsbasar, spilling på speidermessa, julegrantenning på Skrenten og utenfor omsorgssentrene. 

2022 
Korpset spilte endelig konkurranse for første gang på flere år, og fikk en super 3.plass i 1.divisjon under Nordvesten på Skodje. Etter to år med pause, ble det igjen Vårtoner i Bjørnsonhuset. I april ble det holdt impulskonsert på Kvam, hvor aspiranter og juniorer også spilte. Det var rytmekorps for 2.klassinger på Kvam og Sellanrå, og prosjektet "Blås i skolen" ble gjennomført i 3.klasse på Kvam Skole. 17.mai ble igjen gjennomført på tradisjonelt vis, med fullt program for korpset. I juni inntok kulturskolen Romsdalsmuseet, noe skolekorpsene deltok på sammen.  Endelig ble det skikkelig korpstur igjen, og denne gangen gikk turen til Århus i Danmark. Det ble kortreist øvingshelg på Sellanrå Skole i november, og vi hadde igjen tradisjonell basar med fullt hus 6.november. I førjulstiden spilte korpset på julegrantenning i sentrum og på Kvam, i tillegg til juletoner ved Glomstua og Kirkebakken. Vi arrangerte også en julekonsert på kulturskolen.

2023


I 2024 fyller korpset 60 år.


Søk
Driftes av Styreportalen AS