Et tilbud for alle barn fra 8- til 18 år

Kvam og Sellanrå skolekrets
Har du barn som liker saksofon, kornett, trombone eller trommer, er generelt musikkinteressert, eller som har latt seg inspirere av å se Jazzlogen gå parade under Moldejazz?
I Kvam og Sellanrå skolekorps har vi stort fokus på samhold, meningsfulle øvelser og aktiviteter, inkludering og at alle skal føle seg både sett og hørt. Hos oss er alle like viktig.
Å ha barn som spiller i korps krever lite av deg som forelder sammenlignet med de fleste andre fritidsaktiviteter.
Her kan du se instrumentene vi bruker - og søke elevplass til korpset gjennom Molde kulturskole. 

Rytmekorps på SFO er et gratistilbud der barnas rytmiske ferdigheter / bevissthet trenes opp gjennom enkle bevegelser som klapping, tramping og knipsing, spill på enkle slagverkinstrumenter og bruk av stemmen. Vi har ansvar for rytmekorpsene på Sellanrå- og Kvam barneskoler.

Hvordan fungerer det?
  • Det første året er man aspirant. Man spiller med lærer på kulturskolen. Noen ganger spiller man i aspirantkorps sammen med alle de andre aspirantene.
  • Det andre året er man junior. Man spiller med lærer på kulturskolen, og spiller også fast i juniorkorps sammen med alle de andre juniorene.
  • Det tredje året begynner man i hovedkorpset men fortsetter også med lærer på kulturskolen.
Les mer om å være korpselev hos Molde Kulturskole her...

Søk
Driftes av Styreportalen AS