Hva koster det å gå i korpset?

Kontingenten inkluderer følgende 

  • Elevplassen ved Molde kulturskole (korpset betaler denne)
  • Felles øvelser og seminar med dirigent
  • Lån av instrument inkl. forsikring i NMF
  • Lån av uniform, og profileringstøy som t-skjorter og hettejakker
1785,- per semester
Kontingenten indeksreguleres årlig. 

Kontingenten betales halvårlig og forfaller til betaling 1. desember og 15. juni. 
Korpset gir 50 % i søskenmoderasjon fra 2. søsken. 
Korpsstyret kan i spesielle tilfeller frita helt eller delvis fra kontingentinnbetalinger. Vi har også mulighet til å søke ulike støtteordninger - økonomi skal ikke være et hinder for deltakelse i verdens beste skolekorps ;) 
Skolekorpset sponser også helt eller delvis deltakeravgift for medlemmer som ønsker å være med i Jazzlogen (Moldejazz paradeorkester) og på sommerkurs i regi av NMF.

I forbindelse med reiser og arrangementer kan det dukke opp egenandeler, men vi har som mål og holde disse så lave som mulig. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS