Øvinger for skolekorpset

Kvam barneskole
Torsdager kl. 18:00 - 20:00
Gymsalen

Aspiranter

Det første året i korpset er man aspirant.
Instrumentalopplæring individuelt og i mindre grupper 1 gang pr. uke. Opplæringen foregår på skolen eller på Molde Kulturskole.
Fellesøving med aspiranter fra korpsene i byen noen ganger i løpet av året.

Juniorer

År 2 i korpset er man junior.
Instrumentalopplæring individuelt og i mindre grupper 1 gang pr. uke. Opplæringen foregår på skolen eller på Molde Kulturskole.
Fellesøving med juniorer fra korpsene i byen 1 gang pr. uke. 

Hovedkorpset

År 3 starter man i hovedkoprset.
Instrumentalopplæring individuelt og i mindre grupper 1 gang pr. uke. Opplæringen foregår på Molde Kulturskole.
Fellesøving 1 gang pr. uke, torsdager kl. 18-20 på Kvam skole

Ekstraordinære øvinger

Ekstra øvinger blir avholdt i forbindelse med arrangementer som f.eks.  17. mai. Ved andre spesialaktiviteter vil vi dele informasjon med foreldre, bl.a. på vår lukkede Facebook-side for musikanter og foreldre, og i Appen Tutti.
Søk
Driftes av Styreportalen AS